naam
functie
aftreden
herkiesbaar
voor meer info klik op de foto
Rien van Hattum voorzitter februari 2018 Nee
voor meer info klik op de foto
René Rouwhorst wedstrijdleider intern februari 2019 -
voor meer info klik op de foto
Henk Casteel secretaris februari 2020 -
voor meer info klik op de foto
Frits Frijlink penningmeester februari 2020 -