Aanmeldingsformulier lidmaatschap Twellose Schaakclub
Velden gemerkt met een * moeten verplicht ingevuld worden

Voorletters:
*
Roepnaam:
*
Achternaam:
*
Straat en huisnummer:
*
Postcode en woonplaats:
* *
Geslacht:   Man     Vrouw
Geboortedatum:
*
Telefoonnummer:
*
E-mailadres:
*

Bent (Was) u lid van een schaakvereniging:

Zo ja, welke vereniging en plaats:

Heeft u een KNSB-rating:

* U heeft kennis genomen van het privacy statement van de Twellose Schaakclub

Ruimte voor een opmerking: