stap terug
terug
Contributie

Seniorleden betalen per 1 juli 2020 € 93,- per seizoen
Begunstigers en dubbelleden betalen € 66,- per seizoen
Juniorleden betalen € 40,- per seizoen

Leden worden verzocht dit aan het
begin van het kalenderjaar over te maken naar
ING IBAN: NL55 INGB 0003766704
t.n.v. Twellose Schaakclub