Goede inzenders
Er zijn 5 goede inzendingen: Ruud Merza, Deventer; Wobbe de Vries, Twello; Carlo Buijvoets, Deventer; Gerard Bons, Deventer; Hans Hertgers, Apeldoorn; ... GEFELICITEERD !!
Opgave 115
juni 2021


opgave 115
Oplossing
terug naar schaakopgave
terug naar
nieuwste opgave

archief schaakopgaves
naar archiefmenu

Oplossing zien?
Sleep de muis tussen de strepen van
hier ...
1. Tf7 Na 1. Td7? volgt 1. ...; Lf4! en na 1. Te7? volgt Pg5!
1. ..... ; Lg5
2. Te7 ; Pf4
(Pg5 is nu niet mogelijk)
3. Td7 en mat op de volgende zet omdat Lf4 nu niet meer mogelijk is.


... naar hier